(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, tuntiopettaja, Latokasken koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Päätoiminen tuntiopettaja, laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Latokasken koulu, Kulolaakso 1

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kykyä tehdä yhteistyötä ja hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme valmiutta kehittää ja toteuttaa inkluusiota koulussa. Lisäksi arvostamme kykyä toimia monipuolisin työtavoin erilaisten oppijoiden tukemiseksi koulussa sekä samanaikaisopetuksessa yhteistyössä luokanopettajien kanssa että pienryhmässä opettaen.

Latokasken koulu on 280 oppilaan alakoulu Espoossa. Latokasken koulu metsien ympäröimällä pientaloalueella tarjoaa rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön. Pidämme tärkeänä hyvien perustietojen ja taitojen oppimista. Tahdomme ylläpitää lämminhenkistä oppimisilmapiiriä yhteistyössä kotien kanssa.

Syyslukukaudella 2022 Latokasken koulu muuttaa uuden Nauriskasken koulun tiloihin ja kasvaa kolmisarjaiseksi alakouluksi.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).