(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Toppelundin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Haemme joukkoomme opetuksen ja kasvatuksen ammattilaista erityisopettajan tehtävään. Kyseessä on päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen (16h/viikko) tehtävä.

Koulun nimi ja osoite: Toppelundin koulu, Toppelundintie 15

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Lisäksi edellytetään kykyä ja halua yhteisopettajuuden mallien kehittämiseen erityisen ja tehostetun tuen joustavien järjestelyiden toteuttamiseksi.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta erilaisten integraatiokäytänteiden kehittämisestä sekä erilaisten sosiaalisten taitojen ohjaamisen mallien tuntemusta.

Toppelundin koulu sijaitsee Haukilahdessa ja tarjoaa rauhallisen ja luonnonläheisen opiskeluympäristön alueen alakouluikäisille lapsille. Oppilaita koulussa on n. 270. Vuosiluokilla 1-4 on käytössä yhteisopettajuuden malli. Koulumme pyrkii varustamaan oppilaansa mahdollisimman hyvillä tiedoilla ja taidoilla tulevaisuutta varten. Opetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota toinen toistemme huomioimiseen ja arvostavaan kohtaamiseen, laaja-alaisen osaamisen kehittymisen mahdollistavaan ohjaukseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).