(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Toppelundin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.9.2020

Haemme joukkoomme kehitysmyönteistä opetuksen ja kasvatuksen ammattilaista laaja-alaisen erityisopettajan päätoimisen tuntiopettajan tehtävään.

Koulun nimi ja osoite: Toppelundin koulu, Toppelundintie 15

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja. .

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä ja halua yhteisopettajuuden toimintatapojen kehittämiseen sekä kokemusta kolmiportaisen tuen mallien kehittämisestä sekä erilaisista integraatiokäytänteistä.

Toppelundin koulu sijaitsee Haukilahdessa ja tarjoaa rauhallisen ja luonnonläheisen opiskeluympäristön alueen alakouluikäisille lapsille. Vuosiluokilla 1-4 on käytössä yhteisopettajuuden malli. Oppilaita koulussa on tänä lukuvuonna n. 270. Koulumme pyrkii varustamaan oppilaansa mahdollisimman hyvillä tiedoilla ja taidoilla tulevaisuutta varten. Opetuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota toinen toistemme huomioimiseen ja arvostavaan kohtaamiseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).