(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Tapiolan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.8.2020

Kuvaus tehtävästä: laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus Tapiolan yläkoulussa

Koulun nimi ja osoite: Opintie 1, 02100 Espoon kaupunki

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyvää
- 3-portaisen tukijärjestelmän tuntemusta ja toteuttamisen osaamista
- pedagogisten asikirjojen hallintaa
- vuorovaikutustaitoja nuorten kanssa
- yhteistyökykyä työyhteisössä


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tapiolan koulu on 400 oppilaan yläkoulu Espoossa. Tapiolan koulu tunnetaan musiikkipainotuksesta sekä hyvästä yleisopetuksesta.
Peruskorjattu Tapiolan koulu toimii Opintiellä Tapiolan keskustassa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).