(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja Sunan kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.12.2019

Kuvaus tehtävästä: Laaja-alainen erityisopettaja. Laaja-alainen erityisopettaja toimii osana koulun oppilashuoltoa ja osaltaan huolehtii oppilaiden kolmiportaisen tuen saamisesta. Opettajan työtehtäviin kuuluuvat samanaikasopettajuus luokanopettajan työparina sekä oppilaiden opettaminen pienemmässä opetusryhmässä. Laaja-alaisen erityisopettajan työtehtävänä on huolehtia luokka-asteiden 2-6 oppilaiden tuen tarpeesta sekä toimia koulun oppilashuoltoryhmän jäsenenä.

Koulun nimi ja osoite: Sunan koulu, Solisevantie 10

Työaika: OVTES:in mukainen

Tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyötaitoja sekä joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvpstamme kokemusta laaja-alaisen erityisopettajan työtehtävistä sekä osaamista kolmiportaisen tuen järjestämisestä

Sunan koulu on hyvin kulkuyhteksien äärellä sijaitseva 260 oppilaan alakoulu. Koulussa opiskelee oppilaita luokka-asteilla 1-6.

Koulussamme työskentelee yleisopetuksen ryhmiä sekä pienryhmiä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).