Erityisopettaja, sijaisuus, Kalajärven koulu

Espoon kaupunki
Tietoa tehtävästä

Hae laaja-alaiseksi erityisopettajaksi Kalajärven yläkouluun! Kalajärven koulussa kaikki lähtee oppilaan kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta. Oletko sinä opettaja, joka osaa tukea oppilaita yksilöllisesti heidän hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen haasteissaan? Havaitsetko oppilaan oppimisen vahvuudet ja vaikeudet? Onko sinulla monipuolinen keinovalikoima vastata oppilaan haasteisiin? Osaatko laatia pedagogiset asiakirjat ammattitaidolla ja opastatko mielelläsi myös muita opettajia niiden tekemisessä? Onko yhteistyö oppilaiden, huoltajien, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa sinulle luontevaa ja tärkeää? Jos vastasit kyllä, saatat olla hakemamme opettaja!

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön. Hae mukavaan joukkoomme!

Rekrytointiin liittyvät haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu, Järvenperän parakit, Auroranmäki 1, 02940 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Sijaisuus.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä ja taitoa huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aiempaa kokemusta erityisopettajan työstä.

Kalajärven koulussa työskennellään yhdessä kohti hyvää. Tavoitteena on, että oppilas voi hyvin ja oppii yksilöllisesti omista lähtökohdistaan käsin. Samalla oppilas on osa hänelle merkityksellistä oppimisyhteisöä, jonka toimintaa opettaja ohjaa. Kasvatamme tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä.

Alakoulu ja yläkoulu toimivat eri toimipisteissä lukuvuosina 2020-2023 koulun uudisrakennushankkeen vuoksi. Uusi koulu valmistuu elokuussa 2023.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 20.4.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Tutustu työpaikkaan