(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Saunalahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Etsimme vakinaista päätoimista tuntiopettajaa laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään Saunalahden yhtenäiskouluun, jossa oppilaita on yli 800 vuosiluokilla esi-9. Tehtävä kohdentuu pienten oppilaidemme inklusiiviseen tukeen joustavan pienryhmäopetuksen keinoin. Pääosa työstä toteutetaan samanaikaisopetuksena luokanopettajan työparina. Meillä Saunalahdessa työtä pääsee toteuttamaan osana erityisopettajatiimiämme, jossa mukana yhteensä kuusi erityisopettajaa. Kumppaniksi tarjoamme erinomaisen tiimityöskentelyyn ja koulun kehittämiseen orientoituneen työyhteisön.

Koulun nimi ja osoite: Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kokemusta pedagogisista asiakirjoista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme oppilaslähtöistä työotetta sekä digitaalisten oppimisympäristöjen tuntemusta

Saunalahden koulu on vuonna 2012 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu, jossa oppilaita on hieman yli 800 vuosiluokilla esi - 9. Koulurakennuksemme on monitoimitalo, jossa saman katon alla työskentelevät koulun lisäksi nuorisotoimi ja kirjasto sekä toimintojamme tukevat muut kumppanit. Koulussamme työskentelee päivittäin hieman yli 100 aikuista yhdessä oppilaidemme kanssa. Kouluyhteisömme toiminta perustuu vahvasti oppilaslähtöisyydelle ja yhteisölliselle toimintakulttuurille.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).