(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Saunalahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kaksi laaja-alaisen erityisopettajan vakinaista virkaa Saunalahden yhtenäiskoulussa, jossa oppilaita hieman yli 800 vuosiluokilla esi-9. Toinen tehtävistä kohdentuu yläkoulun oppilaille ja toinen vastaavasti vuosiluokille 3-6. Työtä pääsee toteuttamaan osana erityisopettajatiimiämme, jossa mukana yhteensä kuusi erityisopettajaa. Kumppaniksi tarjoamme erinomaisen tiimityöskentelyyn orientoituneen työyhteisön.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Koulun nimi: Saunalahden koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä työkokemusta peruskoulun erityisopetuksesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme oppilaslähtöistä työotetta sekä digitaalisten oppimisympäristöjen tuntemusta.

Saunalahden koulu on vuonna 2012 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu, jossa oppilaita on hieman yli 800 vuosiluokilla esi - 9. Koulurakennuksemme on monitoimitalo, jossa saman katon alla työskentelevät koulun lisäksi nuorisotoimi ja kirjasto sekä toimintojamme tukevat muut kumppanit. Koulussamme työskentelee päivittäin hieman yli 100 aikuista yhdessä oppilaidemme kanssa. Kouluyhteisömme toiminta perustuu vahvasti oppilaslähtöisyydelle ja yhteisölliselle toimintakulttuurille.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).