Erityisopettaja, Saarnilaakson koulu

Espoon kaupunki