(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Saarnilaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät perusopetuksen vuosiluokilla 7 - 9. Haemme osaavien opettajien joukkoomme yhtä uutta erityisopettajaa. Laaja-alaisena erityisopettajana annat opetusta niin pienryhmässä kuin samanaikaisopettajana aineenopettajan kanssa.

Koulun nimi ja osoite: Saarnilaakson koulu, Hösmärintie 1, 02760 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa 2.11.2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kolmiportaisen tuen ja pedagogisten asiakirjojen tuntemusta ja kokemusta yläkouluikäisten nuorten opettamisesta.

Arvostamme lisäksi:
- yhteistyökykyä,
- vuorovaikutustaitoja,
- tietotekniikan osaamista sekä
- sitoutuneisuutta koulun profiilin mukaisiin painotuksiin.

Saarnilaakson koulu on Espoon keskuksen tuntumassa sijaitseva yläkoulu. Oppilaita koulussa on noin 400 ja opettajia noin 40.

Saarnilaakson koulussa opetuksen ja kasvatuksen lisäksi korostetaan luontevan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun. Tavoitteiden saavuttamisen tukena käytetään uusinta viestintäteknologiaa. Koulun suuntautuneisuus informaatioteknologian käyttöön kytketään luontevasti eri oppiaineiden sisältöihin.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).