Erityisopettaja, Perkkaanpuiston koulu

Espoon kaupunki