(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Erityisopettaja, päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1477-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 19.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 16.08.2019 kello 15:45
Saunalahden koulu , Brinkinmäentie 1 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Haemme joukkoomme pääsääntöisesti vuosiluokkien 4-6 laaja-alaisesta erityisopetuksesta kiinnostunutta erityisopettajaa, joka olisi innostunut opettamisen lisäksi myös oppimisesta ja oman työnsä kehittämisestä yhdessä muiden erityisopettajiemme kanssa. Saunalahdessa työskentelee yhteensä kuusi laaja-alaista erityisopettajaa, muodostaen tiiviin tiimin, joka tekee, suunnittelee ja kehittää työtään yhdessä. Saunalahden koulu on vuonna 2012 aloittanut uudehko yhtenäiskoulu Espoossa, joka vasta viime lukuvuonna on kasvanut täyteen mittaansa eli koulussa ovat nyt kaikki luokka-asteet esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Oppilaita koulussamme on hieman yli 800 ja henkilöstöä kaiken kaikkiaan noin 100 henkeä. Talomme on monitoimitalo, joten tiiviissä arkisessa yhteistyössä kanssamme toimii eritoten nuorisotoimi sekä kirjasto. Tarjoamme kehittämisorientoituneen ja yhteisöllisen työporukan sekä mahdollisuuden tiiviiseen tiimityöskentelyyn. Kaipaamme nyt erityisopettajien tiimimme vahvistusta Sinusta, jolla on näkemystä ja halua tehdä merkityksellistä työtä yleisopetuksen oppilaidemme oppimisen edistämiseksi.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä vahvaa kasvatusnäkemystä.

Arvostamme kokemusta erityisopetuksesta alakoulun oppilaiden parissa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: Opetustunnit vähintään 16 tuntia viikossa


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Hanna Sarakorpi
09 816 43300
hanna.sarakorpi@espoo.fi

Apulaisrehtori Minna Welin
043 825 3906
minna.welin@espoo.fi