(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2019

Erityisopettaja, päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1345-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 19.08.2019 (päättyy 29.05.2020)
Hakuaika päättyy 14.08.2019 kello 15:45
Järvenperän koulu , Auroranmäki 1 02940 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Erityisopettajan tehtävät tuntiopettajana yläkoulussa. Järvenperän koulu on n. 460 oppilaan peruskoulu. Koulumme visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Tavoitteenamme on kasvattaa ja opettaa oppilaitamme suvaitsevaisuuteen, vastuuntuntoisuuteen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Innostamme oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen ilon. Kouluyhteisömme muodostaa oppivan yhteisön, jossa aktiivisesti tuetaan oppimisen ja opettamisen kehittämistä. Järvenperän koulussa toimii yleisopetuksen yläluokkien lisäksi kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa. Koulussa on lisäksi jokaisella luokkatasolla matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka, johon oppilaat valitaan pääsykokeen perusteella. Koulussa annetaan lukuvuodesta 2019-2020 alkaen luokkamuotoista erityisopetusta tunne-elämän ja käyttäytymisen tukea tarvitseville oppilaille. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään opetussuunnitelman ja kolmiportaisen tuen vahvaa hallintaa, hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä kykyä toimia joustavasti ja ratkaisukeskeisesti. Valittu henkilö tulee toimimaan osana koulun oppimisen tuen tiimiä.

Arvostamme kokemusta erityisopettajan työstä yläkoulussa. Arvostamme lisäksi kykyä ja halua edistää yhdenvertaisuutta sekä oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen järjestämistä oppilaan arjessa yhdessä oppilaan, huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa. Kokemus inklusiivisen opetuksen toteuttamisesta/kehittämistä on eduksi. Arvostamme myös rohkeutta suunnitella, toteuttaa ja arvioida uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 20-22 vvt


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Minna Kartano
043 8272 631
minna.kartano@espoo.fi