Erityisopettaja, päätoiminen tuntiopettaja, Olarin koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2022

Haemme laaja-alaista erityisopettajaa Olarin kouluun vakinaiseen tehtävään. Ela työskentelee luokkien 1-3 luokkien oppilaiden kanssa. Luokkien 1-3 oppilaat opiskelevat Opinmäen toimipisteessä. Ela vastaa tuen oppilaiden oppimisen tuen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä luokanopettajien kanssa. Ela on osa oppimisen tuen tiimiä, johon kuuluvat erityisopettajat kieli- ja kulttuuriryhmien opettajat ja s2-opettajat.

Koulun nimi ja osoite: Olarin koulu, Lillhemtintie 1, 02250

Työaika: OVTES:in mukainen.
Työaika vähintään 16 h/viikko.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä opettaa erilaisia ja eri-ikäisiä oppilaita, oma-aloitteisuutta, arkipäivän luovuutta, kykyä suunnitella omaa työtä ja osallistaa oppilaat omaan oppimiseen, kykyä hyödyntää digilaitteita ja sähköisiä oppimisympäristöjä oppimisen välineinä sekä hyviä työyhteisötaitoja.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Olarin koulu on toiminut yhtenäisenä peruskouluna 1.8.2017 lähtien. Koulussa on yhteensä noin 700 oppilasta kahdessa toimipisteessä Opinmäen kiinteistössä ja Olarinniityntiellä. Olarin koululla on pitkät perinteet matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä. Luokilla 7.-9. tarjotaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Olarin koulu on kasvava koulu.

Olarin koulussa tärkeää on elämän perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen voimavarana sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1547040
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo