Erityisopettaja, Nöykkiönlaakson koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2022

Haemme laaja-alaista erityisopettajaa.
Koulumme on noin 400 oppilaan ja 25 opettajan alakoulu Nöykkiössä, Espoonlahden alueella. Keskeisenä lähtökohtana koulussamme on vahvojen perustietojen ja -taitojen rakentaminen turvallisessa ja viihtyisässä kasvu- ja oppimisympäristössä sekä oppilaan myönteisen minäkuvan vahvistaminen ja tukeminen. Nämä lähtökohdat luovat perustan oppilaan elinikäiselle oppimiselle.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiönlaakson koulu Oxfotintie 6,
02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä työyhteisö- tiimi- ja ryhmänhallintataitoja, kokemusta restoratiivisesta sovittelutoiminnasta, tunnetaitojen ja sosiaalistentaitojen opettamisesta esim. Arvokas, vahvuuspedagogiikka.

Myönteistä suhtautumista koulun kehittämistyöhön, yhteistyön ja toimintamallien luomiseen erityisopetuksen ja yleisopetuksen välillä.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1550338
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo