(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Nöykkiönlaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät alakoulussa.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiönlaakson koulu, Oxfotintie 6

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa 26.10.2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyvää suomen kielen taitoa, yhteistyökykyä sekä kokemusta alakoulussa opettamisesta.

Koulumme on n. 420 oppilaan ja 27 opettajan alakoulu Nöykkiössä, Espoonlahden alueella. Koulussamme on opetusryhmiä Nöykkiön päiväkodin järjestämästä esiopetuksesta kuudensiin luokkiin.
Keskeisenä lähtökohtana koulussamme on vahvojen perustietojen ja -taitojen rakentaminen turvallisessa ja viihtyisässä kasvu- ja oppimisympäristössä sekä oppilaan myönteisen minäkuvan vahvistaminen ja tukeminen. Nämä lähtökohdat luovat perustan oppilaan elinikäiselle oppimiselle.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).