(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Nöykkiön koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2020

Yläkoulun erityisopettajan tehtävä Nöykkiön koulussa.

Nöykkiön koulussa toteutetaan ja kehitetään toimivia joustavia opetusjärjestelyjä sekä opetusryhmien että oppilaiden yksilöllisten tukitarpeiden toteuttamiseksi. Lukujärjestysten laadinnassa lähtökohtana ovat oppilaiden ja ryhmien tukitarpeet. Erityisopettaja toimii joustavasti joko samanaikaisopettajana tai erillisten osa-aikaisten opetusryhmien opettajana. Erityisopettaja tukee aineenopettajia pedagogisten asiakirjojen laadinnassa.

Erityisopettaja toimii tarvittaessa yksilökohtaisissa oppilashuoltoryhmissä sekä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän ja oppimisen tuen ryhmän jäsenenä.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa 2.11.2020 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta eri tilanteissa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta erityisopettajana toimimisesta sekä samanaikaisopettajana että osa-aikaisessa oppiainekohtaisessa pienryhmämuotoisessa opetuksessa.

Arvostamme kykyä tukea ja ohjata aineenopettajia pedagogisten asiakirjojen laadinnassa ja oman opetuksensa eriyttämisessä.

Arvostamme tietoteknistä osaamista ja monipuolisten työtapojen sekä tarvittaessa verkko-oppimisympäristön sekä digiteknologian hyödyntämistä erityisopetuksessa,

Nöykkiön koulu sijaitsee Espoossa Länsiväylän läheisyydessä noin 18 km:n päässä Helsingin keskustasta. Koulussa toteutetaan 4 jaksossa jaksottain muuntuvia opetusjärjestelyjä, joita suunnitellaan yhteistyössä opettajien sekä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Nöykkiön koulussa työskentelee noin 45 opettajaa ja 530 oppilasta. Oppilaista osa opiskelee osittain tai kokonaan oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavalla pienluokalla ja osa painotetussa opetuksessa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).