Erityisopettaja, Nauriskasken koulu

Espoon kaupunki