(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Matinlahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Etsimme joukkoomme ammatillisesti kunnianhimoista ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa erityisopettajaa vakinaiseen virkasuhteeseen.

Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu positiivisuus ja vahvuuspedagogiikkaa käytetään opetuksen lähtökohtana. Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä joustavia opetusjärjestelyjä. Edellä mainitun mukainen toimintakulttuurinen osaaminen katsotaan eduksi.

Matinlahden koulu on noin 530 oppilaan koulu Espoon Matinkylässä. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi kuusi oppimista kuntouttavaa pienryhmää. Matinlahdessa pääset työskentelemään innostavassa ja kehitysmyönteissä erityisopettajien tiimissä, johon kuuluu 6 erityisluokanopettajaa ja 4 laaja-alaista erityisopettajaa. Matinlahdessa on kehitetty paljon erityisopetuksen ja yleisopetuksen yhteistyötä sekä kolmiportaisen tuen rakenteita.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.


Koulun nimi ja osoite: Matinlahden koulu, Aapelinkatu 2-4, 02230 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja oppilaslähtöisiä toimintatapoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta inkluusion toteuttamisesta sekä kolmiportaisen tuen antamisen eri vaihtoehdoista.


Matinlahden koulussa tärkeää on perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot, suvaitsevaisuus sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Koulussamme toimitaan KiVa-koulu ja Arvokas -ohjelmien periaatteiden mukaisesti.

Koulu sijaitsee Matinkylän urheilupuiston välittömässä läheisyydessä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella on monipuolinen rakennuskanta, metsiä ja meri aivan koulun lähietäisyydellä.

Matinlahden koulu tarjoaa opettajille innostavan, kannustavan ja positiivisen työyhteisön.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).