(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Mankkaanpuron koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät.

Koulun nimi: Mankkaanpuron koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta laaja-alaisen erityisopettajan työstä. Arvostamme myös kokemusta erityisopettajan työhön liittyvien prosesseista sekä vahvoja yhteistyötaitoja.

Mankkaanpuron koulu sijaitsee pientaloalueella, vanhan Mankkaan sydämessä. Koulussa on n. 500 oppilasta, reilu 30 opettajaa sekä 6 kouluavustajaa. Koulumme on alakoulu, jossa annetaan myös esiopetusta ja valmistavaa opetusta. Mankkaanpurossa on mahdollisuus opiskella kahta pitkää A1-kieltä, englantia ja saksaa. Koulumme on perustettu 1953. Tilojemme ajanmukaisuuden takaa 10 vuotta sitten toteutettu laaja lisärakennus- ja peruskorjaushanke.

Olemme aktiivinen ja iloinen kouluyhteisö, jossa nähdään oleellisena sekä tietojen että taitojen opettaminen. Meille on tärkeää mm. yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, digi -taidot, kestävän tulevaisuuden asiat ja kansainvälisyys.

Etsimme joukkoomme vakituiseen virkaan koulun kolmatta laaja-alaista erityisopettajaa.
Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).