(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Lintuvaaran koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020

Kuvaus tehtävästä: laaja-alainen erityisopettaja

Koulun nimi ja osoite: Lintuvaaran koulu, Lintuparvenpuisto 5 B 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:

- Varga-Neményi-matematiikkapedagogiikan vankkaa osaamista

- selkeää pedagogista näkemystä käytännönläheisistä oppimisen tuen muodoista

- valmiutta sosioemotionaalisten haasteiden omaavien oppilaiden tukemiseen yleisopetuksessa

- vahvaa sitoutumista koko kouluyhteisön pedagogiseen kehittämiseen

Lintuvaaran koulu on n. 470 oppilaan alakoulu. Koulussamme on yleisopetuksen lisäksi musiikkipainotusta vuosiluokilla 3-6, luokkamuotoista erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta. Lintuvaaran koulun suuri peruskorjaus ja laajennus valmistui v. 2016.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).