Erityisopettaja, Lintumetsän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Haluamme, että kaikki espoolaiset lapset ja nuoret voivat hyvin, saavat peruskoulusta päättötodistuksen, pääsevät jatko-opintoihin ja liittyvät yhteiskuntaamme aktiivisina kansalaisina. Kaikkien kohdalla tämä ei kuitenkaan tahdo eri syistä sujua. Espoon suomenkielinen opetus käynnisti elokuussa 2019 valtion erityisavustuksella oppilaiden tasa-arvoa lisäävän kokeilutoiminnan perusopetuksen palvelualueilla. Kokeilutoiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä koulupudokkuutta ja syrjäytymistä.

Kullakin neljällä perusopetuksen palvelualueelle on yksi erityisopettaja, jonka lähiesimiehenä toimii alueen koulun rehtori. Lisäksi kokeilutoimintaan liittyvää työtä koordinoidaan Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä. Erityisopettajan toimialueeseen kuuluu kunkin palvelualueen kaikki perusopetuksen yksiköt. Hallinnolliset pääkoulut ovat Espoonlahden koulu (Espoonlahden alue), Lintumetsän koulu (Leppävaaran alue), Juvanpuiston koulu (Keski- ja Pohjois-Espoon alue) ja Pohjois-Tapiola (Matinkylä-Olari ja Tapiolan alue). Haemme nyt erityisopettajaa Leppävaaran alueelle syyslukukaudeksi 2020, hallinnollisena pääkouluna toimii Lintumetsän koulu.

Tehtävä on määräaikainen projektityö ja se päättyy 31.12.2020.

Koulun nimi ja osoite: Lintumetsän koulu, Lintumetsäntie 10, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavalta erityisopettajalta edellytetään kykyä ja halua edistää inkluusiota ja yhdenvertaisuutta sekä oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen järjestämistä oppilaan arjessa yhdessä oppilaan, huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa. Edellytämme valittavalta erityisopettajalta osaamista moniammatilliseen ja monialaiseen työhön. Käytännössä tämä on esimerkiksi ratkaisujen ja toimintatapojen suunnittelua ja toteutusta lastensuojelun, nuorisotoimen tai koulun oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Edellytämme myös, että valittavalla erityisopettajalla on kokemukseen perustuvaa ammatillista osaamista onnistuneista pedagogisista ratkaisuista haastavissa oppilastilanteissa. Valittavalla erityisopettajalla on oltava hyvä osaaminen kolmiportaisen tuen järjestämisestä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme rohkeutta suunnitella, toteuttaa ja arvioida uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja sekä kiinnostusta erityisopetuksen laajempaankin kehittämiseen. Työtä tehdään työparina, tiimissä ja verkostoissa, joten tehtävä edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä konsultatiivista työotetta.

Leppävaaran alueella toimii 16 koulua, jotka kaikki kuuluvat erityisopettajan toimialueeseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1362068
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo