(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Latokasken koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät, tuntiopettajuus.

Koulun nimi ja osoite: Latokasken koulu, Kulolaakso 1, 02340 ESPOO
Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään joustavuutta, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme Kiva Koulu - ja ArvoKas -ohjelmien tuntemusta ja kokemuksia niiden käytöstä. Arvostamme myös kiinnostusta koulun kehittämiseen ja mahdollisesti myös johtotiimityöskentelyyn. Pedagogisten asiakirjojen laadintaprosessin tuntemusta. Kolmiportaisen tuen prosessien tuntemusta.

Latokasken koulu metsien ympäröimällä pientaloalueella tarjoaa rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön. Pidämme tärkeänä hyvien perustietojen ja taitojen oppimista. Tahdomme ylläpitää lämminhenkistä oppimisilmapiiriä yhteistyössä kotien kanssa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).