(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Lähderannan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Etsimme joukkoomme ammatillisesti kunnianhimoista ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa päätoimista tuntiopettajaa vakituiseen työsuhteeseen hoitamaan laaja-alaisen erityisopettajan tehtävää. Toivomme hakijalta kiinnostusta ja innostusta erityisopetuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Työ on tiivistä yhteistyötä toisen laaja-alaisen erityisopettajan työparina sekä luokanopettajien kanssa.
Opettamisen lisäksi työnkuvaan kuluu oppilaiden tuen palavereihin osallistuminen sekä pedagogisten asiakirjojen laadintaan osallistuminen ja ohjaaminen.
Valittu osallistuu koulun yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön erityispedagogiikan asiantuntijana. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan.
Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu positiivisuus kaiken vuorovaikutuksen lähtökohtana ja opetus nojaa vahvuuspedagogiikkaan. Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä joustavia opetusjärjestelyjä. Edellä mainitun mukainen toimintakulttuurinen osaaminen katsotaan eduksi.

Koulussamme oppilas on kaiken toiminnan keskiössä. Opetuksessa ja oppimisessa käytetään monipuolisia ja toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla kehitetään mm. oppilaan tulevaisuuden taitoja, sosiaalisia taitoja, oppimaan oppimisen taitoja sekä tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoja.

Koulun nimi ja osoite: Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, 02720 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Toimintatapamme edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, positiivisuutta ja muutosten sietokykyä. Lisäksi tarvitaan kolmiportaisen tuen ja pedagogisten asiakirjojen tuntemusta sekä kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme rohkeutta suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja sekä kiinnostusta erityisopetuksen kehittämiseen. Katsomme eduksi kokemuksen käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita omaavien lasten opetuksesta sekä SU2-opetuksesta.

Lähderannan koulu on 280 oppilaan alakoulu Espoon Laaksolahdessa. Koulu sijaitsee Laaksolahden urheilupuiston välittömässä läheisyydessä ja alueen monipuolisia liikuntamahdollisuuksia käytetään tehokkaasti. Oppituntien toiminnallisuus on kantavana teemana koulussamme.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).