(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Lähderannan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2020

Etsimme joukkoomme ammatillisesti kunnianhimoista ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa laaja-alaista erityisopettajaa, jolla on erityistä kiinnostusta ja innostusta erityisopetuksen suunnitteluun, arviointiin, kehittämiseen ja uudistamiseen osana pientä dynaamista työyhteisöämme.

Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan monipuolisia menetelmiä käyttäen. Hän myös tukee oppilaita ryhmän mukana sekä auttaa ja ohjaa opettajia tukemaan oppilaita.

Erityisopettajan työhon kuuluu osallistua oppilaiden tuen palavereihin ja ohjata pedagogisten asiakirjojen laadintaa. Valittu osallistuu koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön erityispedagogiikan asiantuntijana.

Koulun nimi ja osoite: Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, 02720 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussushde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään: Toimintatapamme edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, positiivisuutta ja muutosten sietokykyä. Lisäksi edellytämme kolmiporaisen tuen ja pedagogisten asiakirjojen tuntemusta sekä kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme rohkeutta suunnitella, toteuttaa ja arvioida uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja sekä kiinnostusta ja omaa näkemystä erityisopetuksen kehittämiseen. Pidämme tärkeänä innovatiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja arkipäivän luovuutta sekä kykyä suunnitella omaa työtä ja osallistaa oppilaat opetukseen.

Katsomme eduksi kokemuksen käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita omaavien lasten opetuksesta.

Lähderannan koulu on noin 270 oppilaan alakoulu Espoon Laaksolahdessa. Koulu sijaitsee Laaksolahden urheilupuiston välittömässä läheisyydessä.

Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu positiivisuus kaiken vuorovaikutuksen lähtökohtana ja opetus nojaa vahvuuspedagogiikkaan. Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä joustavia opetusjärjestelyjä oppilaan ollessa kaiken toiminnan keskiössä. Edellä mainitun mukainen toimintakulttuurinen osaaminen katsotaan eduksi.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).