(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, laaja-alainen, virkavapaan sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.3.2019

Erityisopettaja, laaja-alainen, virkavapaan sijaisuus

Työavain 3-451-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 29.03.2019 kello 15:45
Karhusuon koulu , Karhuniitynkuja 6 02810 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät Karhusuon koulussa.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, kokemusta samanaikaisopettajuudesta ja joustavuutta. Karhusuon koulu on rakentumassa yhtenäiseksi peruskouluksi ja halu olla mukana kehittämässä yhtenäisen koulun erityisopetusta on myös välttämätöntä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
rehtori Mimmu Hellsten
043 8245 896
mimmu.hellsten@espoo.fi