(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Keinumäen koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Tehtävään haettava erityisopettaja toimii sairaalakoulussa avohoidossa olevien oppilaiden opettajana. Oppilaat ovat pääsääntöisesti vuosiluokkien 7-9 oppilaita. Erityisopettajan tehtävään kuuluu tiivis yhteistyö oman koulun henkilöstön kanssa, oppilaiden huoltajien kanssa, avohoidosta vastaavan hoitotahon kanssa, tarvittaessa muiden verkostotyöntekijöiden kanssa sekä oppilaiden omien koulujen kanssa. Tehtävään kuuluu sairaalaopetuksen antama psyykkisesti oireilevien oppilaiden konsultaatiotoiminta.

Koulun nimi ja osoite: Keinumäen koulu, Turuntie 150, 02740 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisiä työyhteisötaitoja sekä halua toimia aktiivisesti yhteistyössä huoltajien sekä moniammatillisen verkoston kanssa. Tehtävässä edellytetään lisäksi osaamista ja käytännön kokemusta oppilaiden ja ryhmien opettamisesta, joilla on tehostetun ja erityisen tuen tarvetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta verkostoyhteistyöstä lasten- ja nuorisopsykiatrian ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Arvostamme joustavaa työotetta sekä työkokemusta yläasteikäisten erityisopetuksesta, samanaikaisopetuksesta sekä sairaalaopetuksesta.

Keinumäen koulu on Espoon kaupungin erityiskoulu, joka vastaa HYKS:n Jorvin sairaalassa lastentautien osastoilla olevien, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lasten- ja nuorten psykiatrian avohoitoyksiköiden, Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön sairaalakoulupaikkaa tarvitsevien oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten opetuksesta.

Perustehtävän ohella Keinumäen koululla on konsultatiivinen tehtävä psyykkisesti oireilevien oppilaiden tukemisessa lähikouluperiaatteen mukaisesti.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).