Erityisopettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 30.4.2021

Haemme yläkoulun joustavaan pienryhmään erityisopetuksen osaajaa, joka tekee yhdessä koko kouluyhteisön kanssa laadukasta ja hyvinvoivaa Kalajärven koulua. Hänellä on kokemusta joustavien ja yksilöllisten opetusjärjestelyiden toteuttamisesta onnistuneesti yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Haluamme opettajan, joka näkee oppilaan kokonaisuutena: kun oppilas voi ja kasvaa hyvin, hän myös oppii hyvin. Hänellä on ammattilaisen otteet oppilasryhmän vuorovaikutuksen ja toimintatapojen luomisessa. Hän osaa myös valita monipuolisesta pedagogisesta keinovalikoimastaan oikeat menetelmät oikealla hetkellä.

Joustavassa pienryhmässä opiskelee pääsääntöisesti erityisen tuen oppilaita, jotka on integroitu yleisopetuksen ryhmään. Joustavan pienryhmän opettaja tekee työtä sekä samanaikaisopettajana yleisopetuksen ryhmää opettavan aineenopettajan kanssa että pienryhmän opettajana erillään yleisopetuksen ryhmästä, sen mukaan mikä oppilaiden tarve kulloinkin on. Joustava pienryhmä sulautuu luontevasti osaksi yleisopetuksen ryhmää niin, että lopulta on vain yksi oppilasryhmä. Tätä ryhmää opettajatyöpari opettaa niin, että jokainen oppilas edistyy opinnoissaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön. Hae mukavaan joukkoomme!

Haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu sijaitsee kahdessa eri toimipisteessä lukuvuosina 2020-2023. Saamme uuden koulurakennuksen käyttöömme elokuussa 2023. Siihen saakka alakoulu toimii Kalajärvellä (Hiirisuontie 1, 02970 Espoo) ja yläkoulu Järvenperässä (Auroranmäki 1, 02940 Espoo).

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta tiiviseen työparityöskentelyyn ja samanaikaisopetukseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yleisopetukseen integroitujen erityisen tuen oppilaiden opettamisesta ja ohjaamisesta.


Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1450838
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo