(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Haemme erityisopettajaa Kalajärven yhtenäiskoulun joustavaan pienryhmään. Erityisopettaja työskentelee 1.-9. luokilla sekä pienryhmässä että samanaikaisopettajana. Oppilaat ovat pääsääntöisesti erityisen tuen oppilaita, jotka on integroitu yleisopetuksen ryhmään. He opiskelevat sekä yleisopetuksen ryhmässä että joustavassa pienryhmässä sen mukaan, mihin tarvitsevat tukea oppimisessaan.

Etsimme opettajaa, jolla on kokemusta joustavien opetusjärjestelyiden toteuttamisesta laadukkaasti yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Hän on erityisopetuksen ammattilainen, jolla on vahvaa näyttöä oppilaiden ohjaamisesta heidän erilaisissa oppimisen ja käyttäytymisen haasteissaan. Haemme opettajaa, joka edistää kaikin tavoin omalla toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointia, kasvua ja oppimista.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön ja upeat mahdollisuudet hyödyntää lähiluontoa opetuksessa. Hae mukavaan joukkoomme!

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 29.1.2021 klo 8.30-11.00 välillä. Haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Alakoulun osoite: Hiirisuontie 1, 02970 Espoo. Yläkoulun osoite: Auroranmäki 1, 02940 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä ja taitoa vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Hakijalla tulee olla kokemusta pedagogisten asiakirjojen laatimisesta ja joustavien opetusjärjestelyiden toteuttamisesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yleisopetukseen integroitujen erityisen tuen oppilaiden opettamisesta ja ohjaamisesta.

Kalajärven koulussa työskennellään yhdessä kohti hyvää. Tavoitteena on, että oppilas voi hyvin ja oppii yksilöllisesti omista lähtökohdistaan käsin. Samalla oppilas on osa hänelle merkityksellistä oppimisyhteisöä, jonka toimintaa opettaja ohjaa. Kasvatamme tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä.

Alakoulu ja yläkoulu toimivat eri toimipisteissä lukuvuosina 2021-2023 koulun uudisrakennushankkeen vuoksi. Uusi koulu valmistuu elokuussa 2023.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).