Erityisopettaja, Kalajärven ja Pakankylän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme laaja-alaista erityisopettajaa Kalajärven ja Pakankylän kouluihin. Etsimme opettajaa, joka kehittää aktiivisesti omaa työtään koko kouluyhteisön hyväksi. Hän tekee jatkuvasti monipuolista yhteistyötä muiden työyhteisön jäsenten kanssa, osaa ohjata oppilaita heidän erilaisissa oppimisen ja käyttäytymisen haasteissaan ammattilaisen ottein ja edistää kaikin tavoin omalla toiminnallaan lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Opettaja työskentelee neljä päivää viikossa Kalajärven koulun kahdessa eri toimipisteessä ja yhtenä päivänä Pakankylän koululla. Tunteja on sekä ala- että yläkoulussa.

Kalajärven koulussa on tavoitteena, että oppilas oppii yksilöllisesti omista lähtökohdistaan käsin. Samalla oppilas on osa hänelle merkityksellistä oppimisyhteisöä, jonka toimintaa opettaja ohjaa. Etsimme opettajaa, joka osaa nähdä oppimisen vahvan yhteyden hyvinvointiin ja kasvamiseen.

Pakankylän koulussa lasten oppimista ohjataan ja tuetaan monipuolisesti. Koulussa tämä näkyy kannustavana, kiireettömänä ja oppilaskeskeisenä ilmapiirinä.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön molemmissa kouluissa. Hae mukavaan joukkoomme!

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 3.-4.6. välisenä aikana. Haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu toimii koulun rakennushankkeen vuoksi kahdessa eri osoitteessa lukuvuonna 2020-2021. Alakoulun osoite: Hiirisuontie 1, 02970 Espoo. Yläkoulun osoite: Auroranmäki 1, 02940 Espoo. Pakankylän koulu: Snettansintie 9, 02740 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä ja taitoa vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aiempaa kokemusta erityisopettajan tehtävistä.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä.

Pakankylän koulu on iloinen ja turvallinen koulu, jossa lapsi saa perustiedot ja taidot elämäänsä varten omista tarpeistaan lähtien. Erityisen tärkeinä taitoina pidämme toisen kunnioittamista ja kannustamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1362551
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo