(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Juvanpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Haemme dynaamiseen joukkoomme Juvanpuiston koululle laaja-alaista erityisopettajaa.

Valittavan eduksi luemme näytön uuden opetussuunnitelman mukaisesta toimintakulttuurista sekä kiinnostuksesta kehittää kouluamme kohti hyvinvoivaa kouluyhteisöä.

Hakijan eduksi luemme myös vahvan näytön yhteistyötaidoista työyhteisössä, kokemusta yhteisopettajuudesta, yhdysluokkaopetuksesta sekä erityisopetuksen inklusiivisista toteutustavoista.

Juvanpuiston koulun on yhtenäiskoulu. Kyseinen tehtävä tulee sijoittumaan peruskoulun vuosiluokille 1-9. Kyseisen tehtävän kuva on vielä muokattavissa ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen.


Koulun nimi ja osoite: Juvanpuiston koulu, Juvanpuro 2, 02920 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Juvanpuiston koulu sijaitsee Pohjois-Espoon Niipperissä. Juvanpuiston koulurakennus valmistui vaiheittain v.2003-2005. Tilat ovat ajanmukaiset ja käytännölliset. Oppilaita koulussamme on noin 580. Koulussamme annetaan hyvää ja monipuolista opetusta. Koulumme missio on saada jokaisessa lapsessa oleva hyvä näkyviin. Tämä korostuu monissa eri asioissa koulun arjessa. Koulumme ehdoton vahvuus on oppilaiden osallistamisen rakenteet, jotka tuovat kouluumme oman positiivisen erityispiirteensä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).