(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, jalkautuva, Hiekkaharjun koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2020

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Hiekkaharjun koulu

Talkootie 37, 01350 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2020 - 


Haemme Hiekkaharjun kouluun jalkautuvaan etappi-opetukseen erityisopettajaa. 

Haemme erityisopettajaa Vantaan itäiselle alueelle niin kutsuttuun jalkautuvaan etappiin. Etappi on erityistä tukea alakoulun oppilaille antava työmuoto. Tutustu etappiluokkiin tästä. Hiekkaharjun koululla toimii jalkautuvan etapin lisäksi kiinteä etappi, jossa erityisopettajan kanssa tiimissä toimivat yhdessä oppilashoitaja ja sosiaaliohjaaja. 

Jalkautuva etappityöpari työskentelee Vantaan itäisen alueen alakoululuokissa. Jalkautuvan erityisopettajan työparina toimii psykiatrinen sairaanhoitaja. Heidän tehtävänsä on tukea lähikoulujen osaamista haastavien oppilaiden kohtaamisissa sekä vahvistaa moniammatillista työotetta koulussa.  Etsimämme opettaja on ammattitaitoinen ja  vastuuntuntoinen ja valmis toimimaan itäisen alueen kouluissa vahvana ja joustavana asiantuntijana.  Erityisopettaja on valmis sitoutumaan työhönsä ja viemään aloitetut prosessit vastuullisesti loppuun asti.

Työssä onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta, kykyä yhteissuunnitteluun sekä opetuksen yhteiseen toteuttamiseen.  Työn tukena Hiekkaharjussa on tiimiorganisaatio ja kannustava työyhteisö.

Hiekkaharjun koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella noin 500 m etäisyydellä Hiekkaharjun asemasta ja noin 2 km etäisyydellä Tikkurilasta.

Koulussa opiskelee noin 570 oppilasta. Koulussamme annetaan perusopetusta 1.- 6. vuosiluokille. Koulussamme on yleisopetusluokkien lisäksi erityisopetus- ja etappiluokat sekä maahanmuuttajaoppilaiden valmistava luokka. Annamme laadukasta perusopetusta ja kasvatamme oppilaistamme itsetunnoltaan terveitä, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä sekä opiskeluun ja elämään myönteisesti asennoituvia nuoria.

Viran hoitamisen edellytykset täyttävien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti. Määräaikaisessa täyttämisessä voidaan huomioida myös tässä haussa tulleet hakemukset. Erityisopettajan kelpoisuus virkaan huomioidaan lisänä kokonaispalkkauksessa.

Erityisluokan- ja erityisopettajilla kelpoisuus virkaan huomioidaan lisänä kokonaispalkkauksessa.


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä videosta ja lukemalla lisää Vantaa.fi:sta.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Luemme eduksi: Kokemuksen alueellisesta erityisopetuksesta Vantaalla.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Halme Anna

0401863054

anna.halme2@vantaa.fi
Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.