(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Jalavapuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.1.2020

Autismin kirjon ja vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opettaminen päiväkodeissa Espoon eri alueilla. Päätoiminen tuntiopettajan sijaisuus, opetustunteja 20 h/vk.


Koulun nimi: Jalavapuiston koulu


Työaika: OVTES:in mukainen


Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään oman auton käyttöä, koska kiertävän erityisopettajan työpisteet ovat monessa päiväkodissa Espoon eri alueilla.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta autismin kirjon ja vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opettamisesta esikoulussa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).