Erityisopettaja Hansakallion kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät. Lukuvuonna 2020-21 koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1-6 ja lisäksi jokaisella vuosiluokalla oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Hansakallion koulussa on lukuvuonna 2020-21 noin 595 oppilasta.

Koulun nimi ja osoite: Hansakallion koulu, Hansakallion 4, 02780 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä ja halua oman työn ja työyhteisön työtapojen kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn omien luokkatasojen kanssa. Tästä esimerkkinä erilaiset työtavat ratkaisuja haettaessa ja lähikouluperiaate. Osaaminen tieto- ja viestintäteknologian käytössä osana opetusjärjestelyjä katsotaan eduksi. Arvostamme osaamista koko kouluyhteisöä hyödyttävässä ennaltaehkäisevässä pedagogiikassa. Tästä esimerkkinä vahvuuspedagogiikan näkökulman tuominen osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelyjä sekä Arvokas-toiminnan tuntemus ja käyttö. Arvostamme myös osaamista ja kykyä eri tavalla ja keinoin ohjata haastavasti käyttäytyviä oppilaita.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot