Erityisopettaja, Hansakallion koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2022

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät alakoulussa. Lukuvuonna 2022-23 koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1-6 ja lisäksi jokaisella vuosiluokalla oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Hansakallion koulussa on lukuvuonna 2022-23 noin 620 oppilasta.

Koulun nimi ja osoite: Hansakallion koulu, Hansakallio 4, 02780 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme

- kykyä ja halua oman työn ja työyhteisön kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn oman luokkatasonsa kanssa. Tästä esimerkkinä erilaiset työtavat ratkaisuja haettaessa ja lähikouluperiaate.
- osaamista koko kouluyhteisöä hyödyttävässä ennaltaehkäisevässä pedagogiikassa. Tästä esimerkkinä vahvuuspedagogiikan näkökulman tuominen osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelyjä sekä Arvokas- tai vastaavan toiminnan tuntemus ja käyttö.
- osaamista ja kykyä eri tavoin ja keinoin ohjata haastavasti käyttäytyviä oppilaita.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1547061
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo