Erityisopettaja, Espoonlahden koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Erityisopettajan tehtävät yleisopetuksen vuosiluokilla 7-9.

Koulun nimi ja osoite: Espoonlahden koulu
Opettajantie 3, 02360 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kykyä tunnistaa ja huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet sekä kykyä eriyttää opetusta ja käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä. Lisäksi edellytetään kokemusta erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden opettamisesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta sekä kolmiportaisen tuen järjestämiseen liittyvien prosessien hallintaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta erityisopettajan tehtävistä yläkoulussa sekä kokemusta verkostotyöstä ja työskentelystä erityisopetuksen tiimissä. Taito käyttää digitaalisia materiaaleja ja ohjelmia oppimisen tukena katsotaan eduksi.

Espoonlahden koulu on 385 oppilaan yläkoulu.
Koulussamme annetaan painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja ruotsin kielikylpyopetusta. Lisäksi koulussa on kolme erityisen tuen pienryhmää ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä.
Käytössämme on uudet ja ajanmukaiset opetustilat kaikissa oppiaineissa.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1411836
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo