(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Espoo International School
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Perusopetuksen erityisopettaja/Special Ed Teacher basic education

Koulun nimi ja osoite: Espoo International School, address Lillhemtintie 1, 02250 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään aikaisempaa kokemusta erityisopetuksesta sekä sujuvaa englannin kielen taitoa.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme organisointikykyä, joustavuutta sekä halua kehittää erityisopetusta.

Espoo International School is an international, English language comprehensive school with 700 students. We follow the renowned Finnish core curriculum for basic education.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).