(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, Espoo International School
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Erityisopettaja/Special education teacher
Koulun nimi ja osoite: Espoo International School, Lillhemtintie 1, 02250 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Palveussuhde alkaa elokuusssa 2020.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyötaitoa, organisointikykyä ja joustavuutta sekä halua kehittää koulun erityisopetusta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aikaisempaa erityisopetus kokemusta. Kyky antaa tukea ruotsin kielen tunneilla katsotaan eduksi.

Espoo International School on kansainvälinen yhtenäiskoulu (luokat 1-9). Opetuskieli on englanti. Koulu noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
Espoo International School is an international comprehensive school (grades 1-9). The language of instruction is English. We follow the Finnish National Core Curriculum for Basic Education.
Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).