Erityisopettaja Bryssel II Eurooppa-kouluun
Opetushallitus

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 22.2.2021

Eurooppa-koulut ovat Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja komission yhteisesti hallinnoimia kouluja, joita on 13 eri puolilla Eurooppaa.

Viran/tehtävän kuvaus
Brysselin (Bryssel II, Woluwe) Eurooppa-koulu tarjoaa mielenkiintoisen työyhteisön kansainvälisesti suuntautuneelle opettajalle. Haemme aloitteellista ja yhteistyöhaluista opettajaa, jolla on laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuus ja vankka kokemus tästä työstä, erityisesti yläkouluikäisten oppilaiden parissa, Suomessa.

Hakijalta odotamme
Hakijalta edellytetään laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuutta ja vankkaa käytännön kokemusta erityisopettajan työstä Suomessa. Erityisopettajan tehtävä Eurooppa-koulussa sijoittuu yläkouluun ja lukioon, jossa oppilaat ovat 11-17-vuotiaita. Opettajakokemus sekä opinnot monikielisten lasten oppilaiden opetuksesta katsotaan hakijalle eduksi.

Työyhteisö on monikielinen. Hakijalta vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa ja erittäin hyvää englannin kielen taitoa. Opettajan työkielenä on pääasiassa suomi, jonka lisäksi edellytämme taitoa työskennellä myös englannin kielellä. Ranskan tai saksan kielen taito on hakijalle eduksi.

Tehtävä on määräaikainen ja kestää enimmillään yhdeksän vuotta. Toivomme opettajaa, joka voi sitoutua tehtävään pitkäaikaisesti.

Kansainvälinen työkokemus tai opiskelu ulkomailla on hakijalle eduksi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Kokonaispalkkaus määräytyy Eurooppa-koulujen työehtosopimuksen mukaan (katso Muut tehtävään liittyvät tiedot).

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Palvelussuhteessa noudatetaan Eurooppa-koulujen työehtosopimusta (www.eursc.eu> Official texts> Basic texts> Regulations for Members of the Seconded Staff of the European Schools, 201104-D-14-en-12).

Lisätietoja Eurooppa-kouluista Opetushallituksen kotisivuilta
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/eurooppa-koulut
sekä Eurooppa-koulujen kotisivuilta https://www.eursc.eu/en


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Opetushallituksen kirjaamo
PL 380
00531
Helsinki
Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden ja opetustyökokemuksen osoittavien todistusten kopiot.

Hakuaika tehtävään päättyy 22.3.2021 klo 16.15.

Perustiedot
Tehtävän kesto
Määräaikainen

Alkamisaika
1.9.2021
Ennen työsopimuksen solmimista valittavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävä päättyy
31.8.2030

Määräaikaisuuden syy
Tehtävä on määräaikainen, enimmillään yhdeksän vuotta. Työsopimus tehdään 1.9.2021 lukien.

Työaikamuoto
Muu
Eurooppa-koulujen työehtosopimuksen mukaan (katso Muut tehtävään liittyvät tiedot).

Työpaikkojen lukumäärä
1

Lisätietoja tehtävästä
Tuulamarja Huisman
Opetusneuvos
029 533 1070
tuulamarja.huisman@oph.fi

Sijainti
Bryssel II Eurooppa-koulu (Woluwe)
Avenue Oscar Jespers 75, Bryssel

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot