(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, 4 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2019

Erityisopettaja, 4 tehtävää

Työavain 3-625-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 03.05.2019 kello 15:45
Espoon koulut , . 02070 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Haluamme, että kaikki espoolaiset lapset ja nuoret voivat hyvin, saavat peruskoulusta päättötodistuksen, pääsevät jatko-opintoihin ja liittyvät yhteiskuntaamme aktiivisina kansalaisina. Kaikkien kohdalla tämä ei kuitenkaan tahdo eri syistä sujua. Espoon suomenkielinen opetus käynnistää elokuussa 2019 valtion erityisavustuksella oppilaiden tasa-arvoa lisäävän kokeilutoiminnan perusopetuksen palvelualueilla. Kokeilutoiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä koulupudokkuutta ja syrjäytymistä. Ensi lukuvuoden ajaksi palkataan kullekin neljälle perusopetuksen palvelualueelle yksi erityisopettaja, jonka lähiesimiehenä toimii alueen koulun rehtori. Lisäksi kokeilutoimintaan liittyvää työtä koordinoidaan Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä. Erityisopettajan toimialueeseen kuuluu kunkin palvelualueen kaikki perusopetuksen yksiköt. Hallinnolliset pääkoulut ovat Espoonlahden koulu (Espoonlahden alue), Lintumetsän koulu (Leppävaaran alue), Juvanpuiston koulu (Keski- ja Pohjois-Espoon alue) ja Pohjois-Tapiolan koulu (Matinkylä-Olari ja Tapiolan alue). Lisätietoja: Espoonlahden koulu: rehtori Marikka Korhonen, puh. 050 3092092 Lintumetsä koulu: rehtori Sirpa Tammisuo, puh. 046 8771851 Juvanpuiston koulu: rehtori Vesa Äyräs, puh. 0500 489415 Pohjois-Tapiolan koulu: rehtori Petri Kangas, puh. 050 5113209 Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019. Tehtävä on määräaikainen ja se päättyy 31.07.2020.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kykyä ja halua edistää inkluusiota ja yhdenvertaisuutta sekä oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen järjestämistä oppilaan arjessa yhdessä oppilaan, huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa. Edellytämme valittavalta erityisopettajalta osaamista moniammatilliseen ja monialaiseen työhön. Käytännössä tämä on esimerkiksi ratkaisujen ja toimintatapojen suunnittelua ja toteutusta lastensuojelun, nuorisotoimen tai koulun oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Edellytämme myös, että valittavalla erityisopettajalla on kokemukseen perustuvaa ammatillista osaamista onnistuneista pedagogisista ratkaisuista haastavissa oppilastilanteissa. Valittavalla erityisopettajalla on oltava hyvä osaaminen kolmiportaisen tuen järjestämisestä.

Arvostamme rohkeutta suunnitella, toteuttaa ja arvioida uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja sekä kiinnostusta erityisopetuksen laajempaankin kehittämiseen. Työtä tehdään työparina, tiimissä ja verkostoissa, joten tehtävä edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä konsultatiivista työotetta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Projektipäällikkö Mari Silvennoinen
043 8266091
mari.silvennoinen@espoo.fi