(Poistunut julkaisusta)

Erityisopettaja, 2 paikkaa, Vierumäen koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Vierumäen koulu

Lehmustontie 9, 01450 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.08.2020 - 31.07.2021


Hei sinä erityisopettaja! Haluatko liittyä huipputiimiimme?

Haemme Vierumäen kouluun kahta erityisopettajaa.  Olemme vuosiluokille 1 - 5 perusopetusta antava lähikoulu, joka toimii kahdessa opetuspisteessä n. 2km:n etäisyydellä Korson keskustasta. Olemme n. 500 oppilaan ja n. 40:n aikuisen oppiva yhteisö. Hakijalta edellytämme joustavaa työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä sitoutumista inklusiivisen toimintamallin toteuttamiseen. Vierumäessä erityisopettaja vastaa ja suunnittelee  oman vuosiluokkansa oppilaiden tuen asioita tiiviissä yhteistyössä luokanopettajien ja toisten erityisopettajien kanssa.  Vierumäessä toimitaan inklusiivisen toimintamallin mukaisesti ja tukea toteutetaan kotiluokissa joustavin ryhmittelyin. Erityisopettaja toimii sekä samanaikaisopettajana luokissa että joustavien pienryhmien kanssa. Joustavat opetusjärjestelyt ja tuen muotojen luova kehittäminen ovat keskeinen osa toimintakulttuuriamme. Koulussamme oppilaan hyvinvointia ja yksilöllistä oppimista ja kasvua tuetaan kunnioittavalla kohtaamisella, monipuolisella kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä sekä vahvuudet huomioivalla pedagogiikalla. Toimintamme perustana ovat yhteisesti määritellyt arvot: yhteisöllisyys, rohkeus, avoimuus sekä vastuullisuus. 

Lisätietoa koulustamme voit katsoa kotisivuiltamme

Työyhteisössämme onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta, kehittämismyönteisyyttä, taitoa yhteissuunnitteluun sekä ratkaisukeskeistä työotetta. Työn tukena Vierumäessä on vahva tiimiopettajuuden malli ja kehittämismyönteinen työyhteisö. Koulumme opetushenkilöstö on mukana kolmivuotisessa perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa. Kokeilu alkoi v.2018. 


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Luemme eduksi: Kiinnostus/ kokemus inklusiivisesta mallista. Hyvät yhteistyö-ja vuorovaikutustaidot.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Ihalainen Jukka

040 3577815

jukka.ihalainen@vantaa.fi


Tavoitettavissa arkisin  klo 8-16

apulaisrehtori Marianne Andersen, 040 054 8835, marianne.andersen@vantaa.fi. Arkisin 8-16 vararehtori Suvi Hautajoki, 050-314 6267, suvi.hautajoki@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.