Erityisohjaaja
Rikosseuraamuslaitos

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2021

Moni pitää työtämme mystisenä. Moni ei kuitenkaan tiedä, miten monipuolisia työtehtäviä teemme. Me olemme kuulleet monia tarinoita, ja me kuuntelemme. Tukea, ohjausta ja turvaa kukapa ei sitä tarvitsisi. Ajatuksemme ja toimintamme ohjaavat siihen, että elämä rakentuisi rikoksettomaksi, turvallisemmaksi ja monin tavoin paremmaksi. Me myös uskomme, että muutos on mahdollinen. Siksi olemme työstämme ylpeitä. Me teemme yhdessä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, ja olemme siinä maailman kärkitasoa.

Etsimme nyt sinua,
elämänhallinnan suunnannäyttäjä, tunnetaan myös nimellä:

VANKILAN ERITYISOHJAAJA

Helsingin vankila on suljettu laitos, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1881. Vankipaikkoja on 312 ja henkilökuntaa noin 190. Helsingin vankilassa toimii myös Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus. Vangit sijoitetaan vankilaan Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskuksen päätöksellä.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella on haettavana Helsingin vankilan erityisohjaajan virka. Virka täytetään 1.9.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Päihdetyön erityisohjaajana toimit vankilassa oman alasi asiantuntijana ja vankien lähityöntekijänä. Vastaat vankien päihdekuntoutusohjelmien suunnittelemisesta, toteutumisesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Osallistut päihdetyöryhmän työskentelyyn, seuraat asiantuntijana alasi kehitystä (esim. täydennyskoulutuksiin osallistumalla), laadit yksilöllisiä päihdekuntoutumissuunnitelmia osana rangaistusajan suunnitelmaa, toteutat, seuraat ja päivität vankien rangaistusajan suunnitelmia. Suunnittelet ja toteutat vankien kanssa tehtävää verkostotyötä, vastaat retkahdustyöskentelystä ja päihdekuntoutusryhmien suunnittelusta, ohjaamisesta, arvioinnista sekä kehittämisestä. Vastaat ulkopuolisiin laitoksiin sijoitettujen ja sijoitettavien vankien laitossijoittelun valmistelusta, sijoituksen esittelystä ja sijoituksen seurannasta, osallistut yhteistyössä muun vankilahenkilöstön, vangin ja hänen tukiverkostojensa kanssa rangaistusajan suunnitelmien, kuntoutumis-, loma- ja siviilityöasioiden ja valvotun koevapauden sekä vapautumisen valmisteluun. Vastaat osaltasi kolmannen sektorin toimijoiden vankilakäyntien suunnittelusta ja järjestelyistä sekä toimit osaltasi heidän yhdyshenkilönä.

Työn tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tukea vankia kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää sekä etsiä ja varmistaa tukipolkuja vangin siirtyessä vankeudesta vapauteen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erityisohjaajan virkaan on korkeakoulututkinto (Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta 1739/2015). Kielitaitovaatimuksena on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukainen osaaminen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ensisijaisesti rikosseuraamusalan työstä tai muusta työskentelystä vapautensa menettäneiden kanssa sekä rikosseuraamusjärjestelmän tuntemusta. Lisäksi odotamme kokemusta työskentelystä vaativan asiakasryhmän kanssa, motivoivan työskentelyn hallintaa, tuntemusta pääkaupunkiseudun päihdepalveluiden tarjonnasta sekä hyvää organisointikykyä ja kehittävää työotetta.

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävää täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen soveltuvuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin (asetus 1739/2015).

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   23.7.2021 16:15

ID:   25-667-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue aluekeskus
PL 6 (Ristikkokatu 6 A)
00581  Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Virkasuhteen tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy vaativuustason 10 (2326,78€/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 36 % ja kokemusosaa enintään 12 % vaativuustason tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Arvioitu euromääräinen palkka on noin 2700€/kk - 3150€/kk.

Edut

  • laaja työterveyshuolto
  • työmatkaetu
  • kulttuuri-/liikuntaetu

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Krista Künnapuu apulaisjohtaja 050 360 4497 krista.kunnapuu@om.fi

Kati Seitti apulaisjohtaja 050 353 6909 kati.seitti@om.fi

Toimipiste

Helsingin vankila
PL 40 (Ristikkokatu 8)
00581 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan valittavalle henkilölle voidaan asettaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaika (Valtion virkamieslaki 10 §).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot