Erityisnuorisotyöntekijä

Vantaan kaupunki
Tietoa tehtävästä

Vantaan kaupunki, Kaupunkikulttuuri, Nuoriso
Alueellinen nuorisotyö

Korso-Koivukylä

Työsuhteen kesto: Vakituinen 21.04.2021 -

Nyt olisi Vantaan nuorisotyössä tarjolla erityisnuorisotyöntekijän tehtävä, johon etsimme aloitteellista ja kehittämisestä innostunutta nuorisotyön ammattilaista! Toimitko ketterästi nuorten kanssa niin fyysisissä kuin digitaalisissa ympäristöissä? Haluatko päästä käynnistämään toimenpiteitä nuorten hyväksi ja tutkia erilaisin kokeiluin, miten nuoria voisi parhaiten tukea? Onko nuorten syrjäytymisen torjuminen sinulle sydämen asia? Mahtavaa! Sinua tarvitaan Vantaalla!

Erityisnuorisotyöntekijänä keskeisiä työtehtäviäsi ovat:

  • Nuorten kohtaaminen ja tukeminen eri toimintaympäristöissä
  • Kohdennettu nuorisotyö (tiedon tuottaminen nuorista ja ilmiöistä, toimenpiteiden käynnistäminen ja koordinointi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)
  • Nuorisotyön kehittäminen (työmuotojen arviointi ja kehittäminen, uusien toimintamallien suunnittelu ja projektiluontoiset kehittämishankkeet)
  • Verkostotyö ja viestintä (nuoria tukevien verkostojen perustaminen, ylläpitäminen ja niistä viestiminen sekä ennaltaestävä viranomaisyhteistyö)

Päätavoitteesi on syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tavoitteellinen tukeminen nuorisotyön keinoin yhteistyössä eri viranomaisten, eri toimijoiden, koulujen ja oppilaitosten kanssa. Pyrit tunnistamaan nuorten tarpeet ja lähtökohdat tukeaksesi heitä kohti aktiivista ja tasapainoista elämää. Erityisnuorisotyöllä vahvistetaan nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kehitetään yhteisöllisyyttä tavoitteena nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimintamuotoina ovat esimerkiksi yksilötyö, tavoitteellinen pienryhmätoiminta, jalkautuva nuorisotyö, viranomais- ja verkostoyhteistyö, nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa sekä muissa vaativissa toimintaympäristöissä.

Odotamme tehtäviin valittavilta kokemusta nuorisotyöstä, aktiivista kehittämisotetta, kasvatuksellista otetta nuorten kohtaamiseen, vahvoja sosiaalisia taitoja, monipuolisia viestintätaitoja, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä rohkeutta ideoida, kehittää ja käynnistää uusia toimenpiteitä ja hankkeita nuorten hyväksi.

Tarjoamme sinulle haasteellisen ja mukaansatempaavan työympäristön, jota ohjaavat Vantaan kaupungin arvot: avoimuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Meillä on hyvä työterveyshuolto, esimiestuki ja tarvittaessa työnohjaus. Kannustamme työntekijöitämme ja tarjoamme mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen.

Tehtävään valittu erityisnuorisotyöntekijä toimii Korso-Koivukylän alueella.

Miltä Vantaan nuorisotyö näyttää nuorisotyöntekijöiden silmin? Tutustu Fabiin ja Juusoon!

Hakuprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Jäämme odottamaan hakemustasi!


Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva alempi korkeakoulututkinto (esim. yhteisöpedagogi AMK tai sosionomi AMK)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Kokemusta nuorten parissa työskentelystä

Luemme eduksi: Kokemuksen kohdennetusta nuorisotyöstä, näyttöä kehittämistyöstä, kokemuksen hanketyöstä, viestintäosaamisen ja hyvät digitaidot

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2 421,01 euroa/kk + rekrytointilisä 150 euroa euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan


Yhteystiedot:

Nuorisotyön päällikkö

Mäkelä Pekka

040 077 3282

pekka.makela@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 20.4.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Tutustu työpaikkaan