(Poistunut julkaisusta)

Erityisnuorisotyönohjaaja
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.10.2020

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa julistetaan haettavaksi ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA.

Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen 13.9.2005 antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 102) 2 §:n mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai 4 §:n tarkoittama piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.

Tehtävä sijoittuu kasvatuksen työalaan. Viran tehtäviin kuuluu mm. erityisnuorisotyön näkökulman ylläpito seurakunnan kasvatustyössä, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toimintaan osallistumisen mahdollistaminen, osallistuminen kaupungin yhteiseen etsivään työhön. Erityisnuorisotyönohjaaja hoitaa osaltaan yhteyksiä kouluihin ja yhteistyöverkostoihin ja osallistuu nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Neuropsykiatrinen osaaminen katsotaan eduksi virkaa täytettäessä. Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä.

Valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on ennen työn vastaanottamista esitettävä tuomiokirkkoseurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä RLL 6 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Tehtävän palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 503). Peruspalkan lisäksi maksetaan edellytysten täyttyessä työntekijän työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää ja työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.

Hakemukset on jätettävä sähköisesti 30.10.2020 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-osoitteessa sakasti.evl.fi/työpaikat. Lisätietoja antaa kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen, 0400 143 236, ville.kamarainen(at)evl.fi.