(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettaja

Koulun nimi ja osoite: Lippajärventie 44

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme joustavuutta ja vahvoja työyhteisötaitoja, kuten halua tehdä yhteistyötä sekä vuorovaikutustaitoja.

Auroran koulu on noin 370 oppilaan alakoulu Espoon Lippajärvellä. Olemme innostunut ja luova yhteisö, jossa arvostetaan yhdessä tekemistä ja osallistumista. Painotamme lasten kulttuurin tekemistä, taito- ja taideaineita sekä kieliä (kiina, ruotsi ja englanti). Toiminen syksyllä 2016 valmistuneissa moderneissa tiloissa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).