(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Peruskoulun erityisluokanopettajan tehtävät luokilla 7-9.

Koulun nimi ja osoite:
Mainingin koulu, Maininkitie 23, 02320 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta erityisen tuen oppilaiden opettamisesta.

Mainingin koulu on hieman yli 600 oppilaan yhtenäinen peruskoulu Espoon Kivenlahdessa. Yleisopetuksen luokkien lisäksi Mainingissa on musiikki- ja tanssipainotteista opetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).