(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.8.2019

Erityisluokanopettaja

Työavain 3-1484-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 21.08.2019 kello 15:45
Hösmärinpuiston koulu , Hösmärinahde 5 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Hösmärinpuiston koulu on pienten lasten koulu. Koulussamme oppilaat ovat esiopetusikäisiä, 1-luokkalaisia tai 2-luokkalaisia. Haemme osaavaan joukkoomme erityisluokanopettajaa toimimaan inklusiivisesti yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä. Työyhteisömme on auttava ja osaava, tukea ja ohjausta löytyy uudelle opettajalle koulussamme varmasti. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään positiivista, yksilön huomioivaa, joustavaa, oma-aloitteista työotetta. Edellytämme lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja. Edellytämme lisäksi kokemusta erityisopetuksesta.

Arvostamme kokemusta alkuopetuksesta, kokemusta suomi toisena kielenä opetuksesta sekä hyviä TVT-taitoja.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon sivistystoimi luo espoolaisille hyvinvointia ja antaa heille mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen. Toimiala tuottaa opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaan sivistystyön palveluja yli 280 000 kaupunkilaiselle. Palveluja tuotetaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Koulunjohtaja Eeva Lumiaro
0438248646
eeva.lumiaro@espoo.fi

Apulaisjohtaja Tarja Pätsi
0468771218
tarja.patsi@espoo.fi