(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2019

Erityisluokanopettaja

Työavain 3-1235-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 20.08.2019 kello 15:45
Mankkaan koulu , Mankkaansuo 8 02180 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Mankkaan 350 oppilaan koulussa yläkouluikäisten autismin kirjon oppilaiden opetus vuosiluokilla 7-10. Mankkaan koulussa autismin kirjon luokkia on kolme. Palvelussuhde alkaa syyskuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta ykäkouluikäisten ja eri opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevien oppilaiden opetuksesta samassa ryhmässä. Tehtävässä edellytetään myös: - hyvää ammattitaitoa ja monipuolisia opetusmenetelmiä - hyvää yhteistyö ja verkostotyötaitoa sekä tiimityötaitoja - taitoa toimia haastavissa tilanteissa.

Arvostamme kokemusta autismin kirjon ja kehitysvammaisten oppilaiden kuntoutuksesta ja erilaisista moniammatillisista yhteistyöverkostoista.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Nina Ala-Ojala
050 593 7252