(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Erityisluokanopettaja

Työavain 3-1856-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Meritorin koulu , Merivalkama 9 02320 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Erityisluokanopettajan tehtävät. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : - erilaisten tukimuotojen tuntemusta - kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä - kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta - yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa, - tiimityöskentelytaitoja - joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Arvostamme : - näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen - monipuolisia pedagogisia taitoja - tieto- ja viestintäteknistä osaamista - kokemusta kielitietoisesta pedagogiikasta - kokemusta työskentelystä eri kieli-ja kulttuuriryhmien opettamisesta - osaamista taito- ja taideaineissa - kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Matti Jokela
0505410975
matti.jokela(@)espoo.fi

Minna Nevanlinna
0468771225
minna.nevanlinna(@espoo.fi