(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Erityisluokanopettaja

Työavain 3-1818-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Perkkaanpuiston koulu , Luutnantinkuja 2 B ja C 02600 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Perkkaanpuiston koulu on monikulttuurinen alakoulu Espoon Leppävaarassa. Koulumme ympäristössä on hyviä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä monipuolista kulttuuritarjontaa. Koulumme toiminnan perustana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Tavoitteenamme on tukea oppilasta perustietojen ja -taitojen oppimisessa sekä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Nopeasti kasvavassa koulussa on tällä hetkellä noin 250 oppilasta ja 30 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Koulussa on myös esiopetusta sekä luokkamuotoista erityisopetusta. Työyhteisössämme vallitsee avoin ja arvostava ilmapiiri. Oppilaat koetaan kaikkien yhteisiksi. Oppilasmäärän ja tuentarpeiden kasvun vuoksi tarvitsemme lisää osaajia erityisopetukseen. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja ryhmänhallintataitoja, uuden opetussuunnitelman tuntemista, vastuullista ja aktiivista työotetta. Kokemusta erityisen tuen oppilasryhmän opettamisesta.

Arvostamme kykyä toimia moniammatillisesti oppilaan oppimisen edistämiseksi. Kokemusta yhteistyöstä toisten aikuisten kanssa ja S2- oppilaiden opettamisesta. Omien vahvuuksien ja osaamisen jakamista sekä vastuun ottamista koulun ja erilaisten työtapojen ja toimintamallien kehittämiseksi. Joustavuutta ja herkkää tilannetajua sekä kokonaisuuksien ymmärtämistä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Minna Tenhovuori
050 518 4304
minna.tenhovuori(@)espoo.fi